stavební firma na trhu od roku 2012

Anhydritový potěr je litá samonivelační směs na bázi síranu vápenatého (anhydritu), který plní funkci pojiva, plnivem je písek (maximální frakce 0–4), přísady (plastifikátory) a vody. Při vytvrzováni potěru dochází ke tvorbě krystalové struktury, kde se relativně velké a kompaktní krystaly mezi sebou celoplošně spojují a tak vzniká minimální množství dutých prostorů. Diky této struktuře dosahuji anhydritové potěry vysokých pevností (v tlaku min. 20 MPa, v tahu za ohybu min. 5 MPa) a z těchto důvodů je lze použít v malých tloušťkách bez jakéhokoliv dalšího vyztužení.

Výhody anhydritových potěrů

  • rychlost a kvalita pokládky
  • možnost realizace v bytové a administrativní výstavbě
  • kratší celková doba pokládky – jedná se o samonivelační směs, kde je možno i v členitých prostorech aplikovat až 1000 m² denně
  • vysoká pevnost v tlaku a ohybu
  • vysoká rovinatost
  • Ideální varianta pro podlahové vytápění

Kde lze tyto potěry použít:

Podlahy z anhydritového potěru slouží jako podkladní vrstvy pro montáž nášlapných vrstev (PVC, keramická dlažba, koberce, plovoucí podlahy, parkety), pro vnitřní použití v bytové výstavbě, v kancelářských prostorech, ve veřejných stavbách, ve školách, nemocnicích, tělocvičnách atd. ‚ s maximálním provozním zatížením 750 kg/m². Možno použít i do koupelen a WC za předpokladu dodržení příslušných opatření (hydroizolace).
Anhydritový potěr nelze použít v exteriéru a v trvale mokrých provozech. Síran vápenatý není hydraulické pojivo a nesmí být trvale vystaven vlhkosti. Za vlhka klesá pevnost podlah až o 50 % původní hodnoty. Pokud však podlaha opět vyschne bez mechanického poškození, dosáhne opět původní pevnosti před provlhčením

Způsob aplikace

Realizace těchto podlah probíhá převážně formou dodávky na klíč, kdy si sami připravíme podkladní vrstvy, včetně kročejových a tepelných izolaci. Anhydritová směs je samonivelační a proto je pokládána s vysokou přesností s maximální odchylkou ± 2 mm. Při realizaci lze pomocí speciálních prvků rozdělit i různé výškové úrovně.

Rozsah prací:

  • Návrhy skladeb podlahových vrstev
  • Provedení kompletních podkladních vrstev
  • Kontrolní zaměřeni podloží